Goplerud gård

Velkommen til gards

Vatneberget

                 

 

Vatneberget er en liten kolle på oversiden av gårdstunet. På kollen er det et naturlig oppkom med vann som aldri går tørr. Selv i perioder med liten vannføring er her vann i denne kilden. Denne kollen har jo vært her i alle tider, og i generasjoner før har denne kollen vært et slags turmål for å ta med besøkende til Goplerud. Her er god utsikt.Vatneberget med kilden.Elling ville lage til noe mer ut av denne kollen, som han døpte til Vatneberget. Elling hadde god kontakt med slekt og venner i Norge og USA. Han var ungkar, og ville kombinere slektstilknytningen med å lage noe evigvarende etter seg – og det ble Vatneberget, som er en friluftskirke i stein, til minne om tidligere generasjoner, forfedrene våre. Vatneberget har blitt et samlingspunkt for slekt og venner, alle besøkende til Goplerud kommer dit og beser kirken, og familien i USA finner gjerne sin slektning inngravert i slektsteinen på Vatneberget. 

Vatneberget fremstår i dag som en friluftskirke i stein: med døpefont, brudeskammel og prekestol–alt i naturstein. Steinene er i vesentlig grad fraktet hit fra bruddet i bråtåa- ovenfor gården. Bråtåa var steinbruddet til Goplerud før i tida, her hadde de tilgang til stein til murer og gravstøtter etc.

Slektssteinen med inngravert slekt fra 1760. Denne steinen måtte det 7 hester

og 18 menn til for å sette opp i 1914.


 

Døpefont, brudeskammel og prekestol.Gulsvik slekts- emblem øverst og Kølabrenner- emblemet nederst.


På Vatneberget står et antall store grove furutrær. Disse furuene har stått der i mange hundre år. Disse furuene er fredet mot hugst. Tiuren bruker å spille her om våren, og av og til er også bamse brakar innom her. Her er dyr og fugler fredet, etter ønske fra Elling. Elling var ungkar, og han sa mange ganger at om han skulle gifte seg, skulle det skje på Vatneberget. Det var Ellings uttrykkelige ønske at Vatneberget skulle vernes og vedlikeholdes etter hans død. Dagens eier har etter beste evne forsøkt å ivareta dette. Det er skiftet to flaggstenger der for få år siden. De to resterende flaggstenger tenkes og skiftes ut i 2014. På Vatneberget finnes stoler og bord, og av og til er det samling her oppe. Dagens eier er positiv og imøtekommende i forhold til utvidet virksomhet på Vatneberget.

Det kalles inn årlig til en dugnad, som skal gjennomføres i løpet av juni måned. Dette har vært tradisjon noen få år, og vi ser at det er av stor verdi og trolig en nødvendighet i forhold til å kunne ivareta Vatneberget framover. Det arbeides med å kunne stifte Vatnebergets venner- en venneforening som skal jobbe for å ivareta Vatneberget, prøve å få benyttet det flotte stedet bedre, og stå for gjennomføring av dugnader etc. Mer info om dette kommer.