Goplerud gård

Velkommen til gards

Historikk

Goplerud, gbnr. 104/1 er en gard helt sør i Hedalen i Valdres. Goplerud ble solgt fra Kongen i 1672, og har etter dette vært i privat eie. Garden har vært i samme slekt siden Jon Levorsen kjøpte garden i 1760. Han var formann på kullverket på Sokna. Slekta etter ham ble derfor kalt «Kølabrenner-slekta». Det er mye historie tilknyttet Goplerud og historien er godt bevart. Etterkommerne etter Jon Levorsen, 1. bransje, rett nedstigende Goplerud-greina:

  • Jon Levorsen - Ingeborg Finsand
  • Levor Goplerud - Olaug Øvervolden
  • Christopher Goplerud (1779-1861) - Guri Goplerud 
  • Peder Goplerud (1823-1900) - Kari Storrustemoen (1829-1890)
  • Kristoffer Goplerud (1859-1903), Elling Goplerud (1864-1932)
  • Per Goplerud (1909-1996) - Tonetta Storruste (1911-2001)
  • Mari Goplerud (1939 -) Ola Rygg (1935-)
  • Nils Magnar Goplerud Rygg (1979- )

Kort historikk om tidligere eiere

Christopher Goplerud (1779-1861) overtok rett fra besteforeldrene. Han var en mektig mann og fikk utrettet mye i sin brukstid. Han kjøpte flere garder og skogteiger i Hedalen. Peder Goplerud (1823-1900) overtok etter faren. Han dyrket opp ny jord, var en dyktig smed og bjørnejeger. I hans tid skjøt han 15 bjørner alene og 27 sammen med andre. Kristoffer Goplerud (1859-1903) overtok etter faren. Han bygde nytt våningshus men døde etter kort tid av tuberkolose.
Elling Goplerud (1864-1932) overtok etter broren. Han bygde nytt stabbur, ny låve og Vatneberget laget til . Elling var usedvanlig slektsinteressert og jobbet mye for å samle informasjon. Per Goplerud (1909-1996) overtok etter Elling. Per var også usedvanlig slektsinteressert og videreførte Ellings arbeid. Per var tidlig ute med å bygge skogsbilveger og med eget bulldoserlag fikk han bygget mange skogsbilveger i egne skoger. Han var en god administrator og fikk utrettet mye både på Goplerud og andre eiendommer i løpet av sin tid.

 


Elling Goplerud (1864-1932)Peder Goplerud (1823-1900)